Poznámka 136

Idea Dobra, str. 112. Český překlad však bohužel není zcela přesný; závěr uvedeného citátu v originále zní: „…von dem aus beide die endliche, bedingte, eingeschränkte Natur des Menschen denken.“ (GW, VII, str. 226)