Poznámka 18

Nepochybně zajímavou otázku vývoje či proměny Gadamerova myšlení a jeho interpretace řecké filosofie tato studie nesleduje. Rozhodující roli by při takovém pokusu zřejmě musela mít otázka vztahu jeho filosofie k různým obdobím a důrazům filosofie Heideggerovy.