Poznámka 20

Tak zní název pozdní Gadamerovy studie na toto téma (GW, VII, str. 338–369): Dialektik ist nicht Sophistik, s podtitulem Theätet lernt das im „Sophistes“.