Poznámka 22

Z četné literatury k Platónově dialektice a k jejímu vývoji jmenujme alespoň několik titulů. Dialektice „raného“ a „středního“ období jsou věnovány dvě monografické publikace: R. Robinson, Plato‘s Earlier Dialectic, Oxford 1953; P. Stemmer, Platons Dialektik, Berlin, New York 1992. Ačkoli byla dialektice „pozdního období“ věnována v posledních desetiletích značná pozornost, žádná obdobně monograficky zaměřená práce k tomuto tématu neexistuje, z novější méně známé literatury k této problematice srv. mj. M. Hoffmann, Die Entstehung von Ordnung. Zur Bestimmung von Sein, Erkennen und Handeln in der späteren Philosophie Platons, Stuttgart – Leipzig 1996, kde lze najít také odkazy ke starší literatuře.