Poznámka 4

H.-G. Gadamer, Gesammelte Werke (= GW), sv. I–X, Tübingen 1985–1995. Gadamer v předmluvě k poslednímu svazku svých Sebraných prací upřesňuje jejich název takto: „Sammlung meiner Schriften, die keine Gesamtausgabe sein will, enthält nur das, wovon der Verfasser glaubt, es könnte für die Forschung nützlich bleiben.“ Podrobná bibliografie Gadamerových prací do roku 1972 je obsažena ve svazku H.-G. Gadamer, Kleine Schriften III, Tübingen 1972. Z novějších prací, které nebyly publikovány v GW, zmiňme alespoň Der Anfang der Philosophie, Stuttgart 1996.