Poznámka 44

Mimo studie věnované Aristotelovi v V.–VII. svazku GW srv. k následujícím odstavcům např. studii Bürgen zweier Welten a další práce v oddílu Hermeneutik und die Praktische Philosophie (GW, X, str. 225–284).