Poznámka 57

K tomuto pojmu viz např. v jistém smyslu klíčovou kapitolu knihy Wahrheit und Methode, Das Prinzip der Wirkungsgeschichte, in: GW, I, str. 305–312.