Poznámka 58

Tak Gadamer obrazně vyjadřuje povahu pohybu nejen eleatské, ale vší filosofické dialektiky. Srv. GW, VI, str. 114.