Poznámka 6

Kterou chronologicky předchází kratší studie Die Aristotelische „Protreptikos“ und die entwicklungsgeschichtliche Betrachtung der aristotelischen Ethik z roku 1927, některé recenze knih věnovaných řecké metafyzice a důležitý, v jistém smyslu „programový“ článek Praktisches Wissen z roku 1930 (vše nyní v GW, V).