Poznámka 7

Viz například kapitoly Die hermeneutische Aktualität des Aristoteles, Das Vorbild der platonischen Dialektik a klíčový význam Platónova pojetí dialektiky a krásy v posledním díle (Ontologische Wendung der Hermeneutik am Leitfaden der Sprache) Gadamerovy práce, Wahrheit und Methode (nyní GW, I, str. 317–325, 368–375, 387–494).