Poznámka 70

Viz například první část třetího svazku Gadamerových sebraných děl, jenž nese podtitul Hegel, Husserl, Heidegger, in: GW, III, str. 3–104. Pro naše téma je důležitá především studie Hegel und die antike Dialektik, tamt., str. 3–28.