Poznámka 72

Tato studie stojí na začátku třetího dílu tohoto svazku (III: Im Zeichen Platos), in: GW, VII, str. 373–380; viz výše, pozn. 40.