Poznámka 75

Následující stručné poznámky si pochopitelně nekladou za cíl prozkoumat do hloubky vztah Hegelovy a Gadamerovy filosofie. To by znamenalo především podrobné srovnání Gadamerovy interpretace Hegelovy filosofie se samotnými Hegelovými texty. Níže uvedené body se přidržují pouze vlastní Gadamerovy interpretace jeho vztahu k Hegelovi.