Poznámka 77

Motiv hry je jedním z klíčových motivů Gadamerova ústředního díla Wahrheit und Methode, ale také dalších prací, především studií věnovaných estetice a ontologii uměleckého díla zahrnutých především do osmého a devátého svazku jeho Gesammelte Schriften: GW, VIII, Ästhetik und Poetik I. Kunst als Aussage, 1993; GW, IX, Ästhetik und Poetik II. Hermeneutik im Vollzug, 1993.