Poznámka 8

J. Grondin ve své studii k tomu svazku (Gadamers sokratische Destruktion der griechischen Philosophie, nyní v autorově knize Der Sinn für Hermeneutik, Darmstadt 1994, str. 54–70) říká, že v tomto svazku je skutečně třeba spatřovat onen „größeres Plato-Werk“, o němž Gadamer mluvil již od šedesátých let, a k jehož sepsání byl stále povzbuzován svým učitelem Martinem Heideggerem.