Poznámka 89

Srv. především studii Hegel und die antike Dialektik (GW, III, str. 3–28).