Poznámka 97

Srv. k tomu především oddíl VII: Der letzte Gott, in: M. Heidegger, Bei- träge zur Philosophie, cit. vyd., str. 405–417.