Seznam filosofických a theologických prací (odborných i publicistických) J. S. Trojana

a) knihy, event. soubory studií a textů

Théma: Člověk, Komen. bohosl. fak., Praha 1969 (disertace).

Problematika pracovní síly v kontextu hospodářského růstu socialistického hospodářství, VŠE, Praha 1971 (dipl. práce).

Entfremdung, Un. Verlag, Aarhus 1972.

Entfremdung und Nachfolge, Chr. Kaiser Verlag, München 1980.

In difesa della politica, CSEO, Bologna 1980.

Úvahy a rozhovory, systematicko-ethické a autobiografické reflexe, samizdat, Praha 1982.

And the Nightingales Sing, OIKOYMENH, Praha 1992.

Moc víry a víra v moc, OIKOYMENH, Praha 1993.

Moc v dějinách, OIKOYMENH, Praha 1994.

b) odborné články a studie

Pravda v Novém zákoně, Kom. bohosl. fak., 1953, str. 1–24.

Ve slepé uličce, in: Kj 12, 1955.

Člověk člověku bratrem, in: Kj 15, 1956.

Pokušení odkladu, in: Kj 28, 1958.

Hledači a hledající Bůh, in: Kj 11, 1961.

Kosmický dosah Kristovy oběti, in: Kj 42, 1961.

První krok, in: Kj 42, 1961.

Děti a životní standard, in: Kj 38, 1962.

Předpoklady pro mírovou politiku dneška, in: Kj 12, 1962.

Theologické předpoklady mírové práce, in: Kj 13, 14, 15, 16, 20, 1962.

Tichomoří už není tichý oceán, in: Kj 19, 1962.

Nic než mír, in: Kj 37, 1962.

Jaký má pro nás význam historický Ježíš, in: KR 6, 1962, str. 179–184.

Třikrát válka, třikrát ne!, in: KR 10, 1963, str. 225–226.

Zdroj theologie, in: KR 8, 1965, str. 169–172.

Ausgangspunkt der Theologie, in: CV 5, 1965, str. 25–30.

Pohyb moderního světa, in: KR 8, 1965, str. 42–45.

Theologický problém revoluce, in: KR 3, 1967, str. 66–69.

Ospravedlnění jako theologický problém, in: KR 7/8, 1967, str. 176–180.

Die Gemeinde in der sozialistischen Wirklichkeit, in: Reformatio, 1967 (Schweiz), str. 10–20.

Problémy nového politického modelu, in: KR 5, 1968, str. 116–119.

Hromádka’s Auffassung von Inkarnation und Solidarität (s J. Šimsou), in: KR 5, 1969, str. 135–140.

Otázky antropologie, in: KR 4, 1970, str. 117–120.

Theologická sonatina o moci, in: Studie, 49, 1975, str. 67–86.

Křesťanská existence v socialistické společnosti anebo theologie konfliktu, in: Studie, 49, 1977, str. 67–86.

Biblický výklad na Jos 1,1–9, in: Worte am Sonntag, Gütersloher Verlag, 1977, str. 1–6.

Biblický výklad 4M 13,2–28, in: Worte am Sonntag, Gütersloher Verlag, 1977, str. 66–70.

Kristillinen eksistenssi sosialistisessa yhteiskunessa, in: VARTIJA, 1977 (Finnland), str. 192–204.

Theologicko-politický traktát, in: Studie, 72, 1980, str. 523–562.

In Defence of Politics, in: International Journal of Politics, 1, 1981 (USA), str. 52–74.

Theologie a filosofie, in: SpD 16, Praha 1983, str. 39–60 (pův. do sborníku B. Komárkové).

Příspěvek k diskusi o míru, in: KS 1983 (samizdat), str. 1–23.

Dialog s LvH o nepředmětném myšlení a o Theologii a filosofii, dvě studie, samizdat, 1983, str. 1–30.

Christian existence in socialist society or the theology of conflict, in: B. Hrubý (vyd.), RCDA, New York 1983, str. 159–178.

Bemerkungen eines systematikers zur sogenannten Amsterdamschen Schule, in: Debharim, Kampen 1985, str. 196–203.

Theologie a filosofie, in: Reflexe, 1, 1985 (samizdat), str. 5. 1–12.

Theologické aspekty moderní kosmologie, in: Reflexe, 2, 1989 (samizdat), str. 2. 1–17.

Theologie a filosofie, in: Reflexe, 1, 1990, str. 5. 1–14.

Theologické aspekty moderní kosmologie, in: Reflexe, 2, 1990, str. 2. 1–18.

Theologie a hospodářská praxe i teorie, in: Reflexe, 3, 1990, str. 4. 1–14.

Churches in the Gentle Revolution in Czechoslovakia, in: CAREE, X, 5, 1990 (USA), str. 1–8.

Zur aktuellen Situation in der CSFR, Theologische und kirchliche Perspektiven, in: Materialdienst der ökumenischen Zentrale, 12, 1990, str. 9–14.

Hodnota pracovní síly a její reprodukce, in: KR 9, 1990, str. 202–207

Survey of economic situation in Czechoslovakia, in: Reformed World, 40, Genève 1991 (předneseno na světové konvokaci SRC v Soulu).

Milost v politice(?) a hospodářství(?), in: KR 8, 1991, str. 185–186.

O našich tradicích, in: ČB 1, 1991, str. 5.

O toleranci, in: ČB 4, 1991, str. 52.

Jak je to s identitou?, in: ČB 7–8, 1991, str. 102.

Světový dům a jeho ekonomický řád, in: KR 4, 1991, str. 80–84.

Petr Chelčický und J. L. Hromádka o povaze moci, in: KR 2, 1991, str. 31–34.

Úloha náboženství v nově vzniklých pluralistických společnostech východní Evropy, in: KR 2, 1992, str. 31–34.

Petr Chelčický und J. L. Hromádka im Gespräch über das Wesen der Macht, in: CV 1, 1992, str. 47–53.

Pojetí moci u Augustina, in: Reflexe, 7–8, 1992, str. 3. 1–22.

Co s nezaměstnaností?, in: KR 4, 1992, str. 95–96.

Comenius on Power, in: CV 3, 1992, str. 68–77.

Identität in der Vielfalt?, in: Nachlese, Kirche im Konfliktfeld Europa, Evang. Akademie Berlin-Brandenburg, 1993, str. 49–52.

Finance, podnikání – a co církve?, in: Kj 8, 1993.

Theology and Economics in the Post-Communist Era, in: The Christian Century, 1993 (USA), str. 278–279.

První pražský artikul kdysi a dnes, in: KR 4, 1993, str. 113–119.

Das Menschenbild in der Marktwirtschaft, in: Marktwirtschaft auf dem Prüfstand, Wichern-Verlag, 1994, str. 71–85.

Imatrikulace dne 28. září 1993 (projev v Karolinu), in: KR 1, 1994, str. 25.

Die Perspektiven der Fakultät, in: CV 1, 1994, str. 18–24.

Amerika očima letmé návštěvy (spolu s K. S. Trojanovou), in: KR 2, 1994, str. 41–44.

Vývoj a úkoly ekumény ve střední a východní Evropě, in: KR 5, 1994, str. 117–122.

Intelektuál a transformace, in: KR 7, 1994, str. 186–188.

Kořeny a zdroje demokracie u nás, in: KR 8, 1994, str. 207–213.

Poznámky o toleranci, in: KR 8, 1994, str. 257–262.

The Position of the Church Throughout the Changes in Czechoslovak Society, in: Religion in Eastern Europe, XIV, 1, CAREE, 1994, str. 18–43.

Co s politikou?, in: ČB 9, 1994, str. 4.

Politika a odpuštění, in: Listy, 2, 1995, str. 53–54.

Co dnes s utopiemi?, in: Listy, 1, 1995, str. 37–39.

Hodnota spravedlnosti v křesťanské theologii, in: KR 3, 1995, str. 61–63.

Teologie v procesu transformace, in: KR 9, 1995, str. 229–234.

Soud nad zemí a nebesy (2Pt 3,5–13), in: KR 5, 1995, str. 116–121.

Perspektivy Evangelické theologické fakulty, in: KR 1, 1995, str. 9–11.

Lidská důstojnost v tržním hospodářství, in: TR 1, 1995, str. 41–46.

The Church Throughout Changes in Czechoslovakia, in: Robert C. Lodwick (vyd.), Friendship Press, New York 1995, str. 39–47.

The Position of the Church throughout the Changes of Society, in: J. Pungur (vyd.), An Eastern European Liberation Theology, Angelus Publishers 1995, str. 247–267.

Jak si mohou křesťanství a bohatství rozumět, in: Hospodářské noviny, 58, 22. 3. 1995.

Proti gustu disputace (odpověď na článek pana Třeštíka), in: LdN 16. 2. 1995.

Moc, násilí a theologie, in: KR 1, 1995, str. 30–38.

Das Stuttgarter Schuldbekenntnis, in: Ökumenische Rundschau, Frankfurt a. M. 1996, str. 147–155.

Ježíšovo setkání s bohatým mužem (Mk 10,17–27), in: KR 2, 1996, str. 30–33.

Menschenwürde in der Marktgesellschaft, in: R. Weth (vyd.), Totaller Markt und menschenwürde, Neukirchen 1996, str. 49–55.

Theology and Social Transformation: Central Europe in Transition, in: Europrean Studies, 2, 1997, str. 87–94.

Theology in the Process of Transformation, in: Epworth Review, 24, 1997, str. 69–75.

Husův zápas o pravdu – inspirace pro dnešek, in: KR 1, 1997, str. 8–12.

c) recenze

Znovu nad knihou I. A. Gončarova OBLOMOV, in: KR 4/5, 1951, str. 139–142.

Ed. Schweitzer, Geist und Gemeinde im NT, in: KR 2, 1955 str. 61–63.

Madách Imre: Tragédie člověka, in: KR 2, 1961, str. 63–64.

Nukleární zbraně a konflikt svědomí (ad: J. C. Bennet, Nukleární zbraně a konflikt svědomí), in: KMK , 1963.

Revolution in der Revolution (ad: R. Debray, Revolution in der Revolution), in: CV 1/2, 1968, str. 103–108.

Ke kritice anthropologismu ve filosofii a theologii (ad: K. Michňák, Ke kritice anthropologismu ve filosofii a theologii), in: KR 8, 1970, str. 231–234.

Správné ideje nepadají z nebe (ad: G. Casalis, Die richtigen Ideen fallen nicht vom Himmel), in: Reflexe, 1, 1985 (samizdat), str. 9. 7–9.

Spekulativní teologie?, in: KR 10, 1989, str. 239–240.

Spekulativní theologie a její pojem „Boha“, in: Reflexe, 2, 1990 (samizdat), str. 7. 35–38.

Správné ideje nepadají z nebe (ad: G. Casalis, Die richtigen Ideen fallen nicht vom Himmel), in: Reflexe, 1, 1990, str. 9. 6–9.

Spekulativní theologie a její pojem „Boha“, in: Reflexe, 2, 1990, str. 7. 28–30.

Sexism and God-Talk (ad: R. R. Reuther, Sexism and God-Talk, Towards a Feminist Theology, London 1983), in: Reflexe, 3, 1990, str. 8. 3–6.

Wählt das Leben (ad: D. Sölle, Wählt das Leben, Berlin 1980), in: Reflexe, 3, 1990, str. 8. 6–12.

Úzké sepětí i univerzalita, in: KR 9, 1992, str. 209.

Teologická etika a christologie, in: TR 2, 1996, str. 171–172.

Opožděná recenze, in: TR 1, 1996, str. 87–88.

d) krátké (a populární) články, glosy

Ze zasedání světové federace křesťanského studentstva, in: KR 10, 1949, str. 348–350.

Vzpomínejme na Čermnou, in: KR 2, 1950, str. 59–61.

Ještě Olivierův Hamlet, in: KR 2, 1955, str. 42–43.

Dejme si sloužit, in: KR 9, 1961, str. 264–265.

Slovo o modlitbě, in: KR 8/9, 1966, str. 209.

O jedné diskusi, in: KR 5, 1967, str. 101–103.

Služba církve dnes, in: KR 6, 1967, str. 3–4 (obálka).

Odpověď Zd. Urbánkovi, in: KR 4, 1991, str. 75.

Posenátní glosa, in: KR 10, 1996, str. 277.

e) různé

Několik poznámek k demythologizaci SATANA v jobovském prologu, in: Theol. příloha KR, 1, 1956, str. 1–6.

K christologii Starého zákona, in: Theol. příloha KR, 3, 1960, str. 87–89.

Poznámky k diskusi o odcizení a pokroku, in: Sborník k 60tinám B. Komárkové, samizdat, 1962, str. 1–5.

Hospodářské a sociální důsledky odzbrojení, in: KR 2, 1963, str. 39–42.

Wirtschaftliche und soziale Folgen der Abrüstung, in: KMK, 1963.

Economic and Social Consequences of the Disarmament, in: KMK, 1964.

Blahoslavení čistého srdce, in: KR 2, 1969, str. 31–33.

Hodnota pracovní síly a její reprodukce, in: KS, 1973 (samizdat), str. 1–20.

LAUDATIO pro Hebe Kohlbruegge, in: Waageshal, 1984, str. 1–8.

Inaugurační přednáška děkana EThF UK, in: Mundus Orans, 06, 1990, str. 4–7.

New Paradigms in Economy, in: CAREE, XII, 1, 1992, str. 32–36; dále in: Reformed World, 6, 1991, str. 199–203; dále in: Metanoia, 2/3, Praha 1991, str. 99–103.

The Role of Religion in Newly Pluralistic Societies of Eastern Europe, in: CAREE, XI, 5, 1991, str. 1–7; dále in: Eötvös Lorànd University Press, V, Budapest 1991, str. 1–6.

Unsere Verantwortung in Politik und Wirtschaft, in: Ekumenische Pressedienst, 1992.

Christian Responsibility in Politics and Economics, in: Evangelischer Pressedienst (Dokumentation EPD), 23e, 1992, str. 11–20; dále in: Religion in Eastern Europe, XIV, 3, 1992, str. 11–20.

Nationhood in a Changing Europe, in: CV 2, 1992, str. 74–82.

New situation in Europe after the fall of state socialism, Economic situation in Czechoslovakia, in: Reformed World, 3, 1992, str. 106–109.

Jan Amos Komenský (Comenius) o vrchnosti a moci, in: TR 4, 1992, str. 50–53.

Stezky k sídlům (kázání v prvý den českého státu, katedrála sv. Víta), in: Český zápas, 3, 1993; dále in: Getsemany, 2, 1993; dále in: ČB 2, 1993; dále in: Listy, 1, 1993, str. 8–11; dále in: KR 1, 1993, str. 1–3.

Jan Amos Komenský (Comenius) o vrchnosti a moci, in: Reflexe, 10, 1993, str. 9. 5–13.

Kdo je Bůh?, in: KR 6, 1993, str. 141–142.

Obraz člověka v tržním hospodářství, in: KR 1, 1993, str. 12–16.

Rückblick und Orientierung nach der Wende, in: Materialdienst der ökumenischen Zentrale, 10–14, 1993, str. 49–53.

Hromádka and Aspects of Power in Our Civilisation, in: Religion, State and Society, 2, 1993, str. 151–169.

Evangelický křesťan v české sekularizované společnosti, in: KR 9, 1993, str. 228–233.

Identita národa, in: KR 10, 1993, str. 254–260.

Our Responsibility in Politics and Economics, in: CAREE, 3, 1994, str. 10–19.

Moc, násilí a theologie (přednáška na konferenci SPEK), in: KR 2, 1995, str. 30–38.

Předmluva vydavatele, in: A. Rich, Etika hospodářství, I, OIKOYMENH 1994, str. 9–10.

Závěrečné slovo, in: Sborník k 75. výročí založení ETF UK, X/94, 1994, str. 107–111.

Das Gericht über Erde und Himmel, Meditation über 2. Petr 3,5–13, in: Landgabe. Festschrift für Jan Heller, OIKOYMENH 1995, str. 211–219.

Odpověď na kritickou recenzi P. Macka, in: TR 1, 1995, str. 85–88.

Das Stuttgarter Schuldbekenntnis aus mitteleuropäischer Sicht, in: Impressum, Kommunikationsberatung Wendlingen, 1995.

Jesu Begegnung mit einem reichen Mann, in: Deutscher Evangelischer Kirchentag, Hamburg 1995, str. 217–221.

Projev při slavnostním otevření fakulty, in: TR (příloha), 1, 1995, str. 9.

O moci a bezmoci (interview), in: Theologický sborník, 2, Brno 1995.

Beitrag zum Ist-Zustand unserer EvThFa UK (referát), in: Berekfürdö, 1995.

Theologie zdola (přednáška na symposiu ETF UK), in: TR (příloha), 1, 1996, str. 13.

Menschenwürde in der Marktgesellschaft, in: Totaler Markt und Menschenwürde, Neu Kirchener 1996, str. 49–55.

O „Odcizení a následování“, ale nejen o tom (interview), in: Evangelický týdeník – Kj, 10, 1996.

Velké téma svobody (Gal 5,1; 13–14), in: KR 5, 1996, str. 142–144.

Co je pravé náboženství? (Mi 6,1–8), in: KR 5, 1996, str. 114–116.

Zkratky:

CV Communio viatorum
ČB Český bratr
KR Křesťanská revue
KS Kritický sborník
LdN Lidové noviny
Kj Kostnické jiskry
SpD Svazky pro dialog
TR Teologická reflexe
KMK Křesťanská mírová konference