Poznámka 13

VIII. mezinárodní filosofický kongres se konal v Praze ve dnech 2.–7. září 1934. E. Rádl se ujal jeho předsednictví a kompletní organizace hned po předcházejícím kongresu roku 1930 v Oxfordu, již roku 1932 uveřejnil v České mysli článek k jeho programu. V přípravném výboru měli zastoupení i němečtí filosofové působící v ČSR, druhým předsedou vedle Rádla byl za ně Oskar Kraus (1874–1942).