Poznámka 14

Není zcela jasné, koho měl Patočka v ten moment na mysli, z Německa přijeli a měli plenární přednášku např. Karl Löwith (1897–1973), Nicolai Hartmann (1882–1950), Hans Driesch (1867–1941) či Hans Reichenbach (1891–1953). Program kongresu viz v Slovník českých filozofů, J. Gabriel a kol., Brno 1998, str. 672–675.