Poznámka 15

E. Rádl, Útěcha z filosofie, Praha 1946. Knížka vyšla v rychlém sledu ve třech vydáních v nakladatelství Čin péčí Josefa Navrátila (1904–1980), který byl Rádlovým žákem a jediným důvěrníkem v posledních měsících jeho života, tajemníkem Filosofické jednoty a Patočkovým přítelem. J. Patočka knize věnoval hned v letech 1946–1949 několik recenzí, v nichž bránil Rádla proti prvoplánově odmítavým kritikám (J. Patočka, Péče o duši, sv. 1, Praha [Archivní soubor] 1987, str. 277–279, 283 nn.).