Poznámka 16

E. Rádl, Geschichte der biologischen Theorien, I: Seit dem Ende des siebzehnten Jahrhunderts, Leipzig 1905, druhé zcela přepracované vydání jako: týž, Geschichte der biologischen Theorien in der Neuzeit, I, Leipzig – Berlin 1913, Hildesheim – New York 1970; týž, Geschichte der biologischen Theorien. II. Geschichte der Entwicklungstheorien in der Biologie des XIX. Jahrhunderts, Leipzig 1909, Hildesheim – New York 1970. Česky vyšel pouze upravený druhý díl jako: Dějiny vývojových theorií v biologii XIX. století, Praha 1909.