Poznámka 2

E. Rádl, Úvahy vědecké a filosofické, Praha 1914. Patočkovi se jedná zejména o Rádlovu studii Masaryk a Nietzsche (tamt., str. 98–128), která původně vyšla k Masarykovým šedesátinám v T. G. Masarykovi k šedesátým narozeninám, E. Beneš, F. Drtina, F. Krejčí a J. Herben (vyd.), Praha 1910, str. 56–68.