Poznámka 24

František Mareš (1857–1942), lékař-fyziolog a filosof, profesor fyziologie na LF UK v Praze a přednosta jejího fyziologického ústavu; srv. F. Mareš, Idealismus a realismus v přírodní vědě, Praha 1901.