Poznámka 31

Také zde se Patočkovi jedná o reminiscenci na Rádlovu studii Masaryk a Nietzsche (viz pozn. č. 2), kde se poukazuje na shodný motiv panské morálky (Nietzsche) a pánství (Masaryk) při bytostném individualismu obou myslitelů.