Poznámka 4

Bohumír Šmeral (1880–1941), levicový politik, novinář, publicista, teoretik socialismu; představitel internacionálního směru v české sociální demokracii, stoupenec tzv. austromarxistického národnostního programu, roku 1921 spoluzakladatel KSČ a její vůdčí představitel.