Poznámka 7

Karel Vorovka (1879–1929), profesor filosofie přírodních věd na PřF UK v Praze; jeho výstupy ke zmíněnému sporu o svobodu české filosofie jsou shrnuty v K. Vorovka, Polemos. Spory v české filosofii v letech 1919–1925, Praha 1926.