Poznámka 10

„Ontologie neboli První filosofie je vědou o jsoucnu obecně, neboli nakolik je jsoucnem.“ (Ch. Wolff, Philosophia prima, sive ontologia, methodo scientifica pertractata, qua omnis cognitionis humanae principia continentur, editio nova priori emandatior, Francofurti et Lipsiae MDCCXXVI, § 1.) Aristotelské pozadí této definice první filosofie netřeba zdůrazňovat.