Poznámka 5

Srv. G. Zöller, „Die Seele des Systems“: Systembegriff und Begriffsystem in Kants Transzendentalphilosophie, in: Architektonik und System in der Philosophie Kants, vyd. H. F. Fulda a J. Stolzenberg, Hamburg 2001, str. 53–72. Zöller zde konstatuje: „Forma systému se stala u Kanta poprvé nutným metodickým předpokladem filosofování“ (tamt., str. 53).