Poznámka 7

K tomu srv. O.-P. Rudolph, Die Psychologie Christian Wolffs und die scholastische Tradition, in: Die Psychologie Christian Wolffs. Systematische und historische Untersuchungen, vyd. O.-P. Rudolph a J.-F. Goubet, Tübingen 2004, str. 237–248. Rudolph zde přesvědčivě dokládá, že Wolffova filosofie měla úspěch v Itálii mimo jiné proto, že se jevila být katolické církvi vhodným prostředkem k potírání skepse, této módy, která přišla z Anglie a Francie.