Poznání a číslo u raných pythagorejců

Antonín Šíma

Článek pojednává o termínech „poznání“ a „číslo“ ve zlomcích pythagorejce Filolaa z Krotónu. S pomocí zkoumání užití slov označujících „poznání“ se snaží určit, jaký typ poznávací aktivity Filolaos propojuje s čísly ve zlomku B 4 a co je s pomocí čísel poznáváno. Poznávané se v tomto zlomku ukazuje v podobě smyslům přístupných fenoménů, které jsou poznáním členěny ve vztahu k okolí a nejšíře ve vztahu k uspořádanému celku světa. Dále zkoumá jak odhalení základní struktury členění čísel na druhy a formy souvisí s členěním poznávaného a reprezentací čísly postihnutelných hodnot pro lidské poznání.