Poznámka 5

G. W. F. Hegel, Wissenschaft der Logik, 1. část, 2. kniha, II, Frankfurt a. M. 1986, str. 180. „Das Äußere ist nach dieser Bestimmung dem Inneren, dem Inhalte nach nicht nur gleich, sondern beide sind nur eine Sache.“ („To, co je vnější, se podle tohoto určení nejen co do obsahu rovná nitru, ale obojí je jednou a touž věcí.“) K tomu viz příklad z Hegelovy Encyklopedie filosofických věd: „Der Mensch, wie er äußerlich d. i. in seinen Handlungen … ist, ist er innerlich; und wenn er nur innerlich, d. h. nur in Absichten, Gesinnungen tugendhaft, moralisch usf. und sein Äußeres damit nicht Identisch ist, so ist eins so hohl und leer als das Andere.“ („Jaký je člověk vnějškově, tedy ve svých činech, … takový je i ve svém nitru; a je-li jen ve svém nitru, tedy ve svých záměrech či ve svém smýšlení ctnostný, morální atd., aniž by tomu přesně odpovídal jeho vnějšek, pak je jedno i druhé prázdné.“) G. W. F. Hegel, Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften,I, Frankfurt a. M. 1986, § 140 A.