Poznámka 6

Především viz druhá část Hegelovy „Logiky o bytnosti“, kde se popírá, že by jevu náleželo jakési nitro či že by se „za“ jevem nacházelo absolutno. Proto platí, že „die Erscheinung ist das, was das Ding an sich ist, oder seine Wahrheit.“ („Jev je to, co je věc o sobě, neboli je její pravdou.“) G. W. F. Hegel, Wissenschaft der Logik, str. 124–125. Podobně se proti jakékoliv hypostazi nitra jevu – ať už v podobě zákona či věci o sobě – staví Hegel v kapitole „Kraft und Verstand, Erscheinung und übersinnliche Welt“ ve Fenomenologii ducha. G. W. F. Hegel, Phänomenologie des Geistes, str. 107–136.