Poznámka 7

K tomu viz jednotlivé příspěvky ve sborníku R. Buxton (vyd.), From Myth to Reason? Studies in the Development of Greek Thought, Oxford 1999. Pozoruhodný je především příspěvek Jana Bremmera, který sleduje racionalizující proces v rámci alternativních náboženských proudů orfismu a pythagoreismu. J. Bremmer, Rationalization and Disenchantment in Ancient Greece: Max Weber among the Pythagoreans and Orphics?, in: R. Buxton (vyd.), From Myth to Reason? Studies in the Development of Greek Thought, str. 71–87.