Poznámka 9

Například Radek Chlup ve své knize Proklos na několika místech zdůrazňuje, že řecké filosofy nelze vykládat jako protináboženské myslitele. Sice je pravda, že usilovali o nové pojetí božstva, to ale neznamená, že by byli nenáboženští, či dokonce atheističtí. Ve valné většině se navíc běžně účastnili obecních náboženských svátků, které byly jak samým základem řeckého náboženství, tak konstitutivním prvkem řeckých obcí. Viz R. Chlup, Proklos, Praha 2009, str. 168–175. Podobný náhled vyjadřuje např. S. Price, Greek Thinkers, in: týž, Religions of the Ancient Greeks, Cambridge 1999, str. 126–143.