Poznámka 2

Prominentním představitelem těchto badatelů je H. Schnädelbach, který upozorňuje, že je sice třeba se Hegelovou filosofií zabývat i dnes, avšak jen proto, abychom měli názorný příklad, jakými cestami se neubírat. H. Schnädelbach, Hegels Lehre von der Wahrheit (Öffentliche Vorlesungen, 10), Berlin 1993, str. 3–27.