Poznámka 43

Zde je na místě poznamenat, že ani Antigona nebyla pouze sestra. Jak upozorňují Oudemans a Lardinois ve své strukturalistické interpretaci, měla Antigona jakožto žena neméně posvátnou povinnost stát se manželkou a matkou. Viz Th. C. W. Oudemans – A. P. M. H. Lardinois, Tragic Ambiguity: Anthropology, Philosophy and Sophocles’ Antigone, Leiden – New York – Köln 1987.