Poznámka 44

O tom, že se hybris dopustil Kreón, nebývá pochyb. Mnozí interpreti však popírají, že by se hybris dopustila i Antigona. Podobné hájení Antigony a kategorické odsouzení Kreónta je však dle mého názoru neslučitelné s řeckým textem, v němž několikrát výslovně zazní nařčení z hybris či tolma. Náčelník sboru pak Antigonino počínání popisuje jako „vrchol smělosti“ (str. 43) a prohlašuje, že padla „vlastní horlivostí“ (str. 44).