Poznámka 5

K ranému důrazu na význam jazyka pro myšlení viz G. W. F. Hegel, Jenaer Systementwürfe III, Naturphilosophie und Philosophie des Geistes, Hamburg 1987, str. 174–175. O Hegelově pojetí jazyka pojednává M. N. Forster, German Philosophy of Language. From Schlegel to Hegel and Beyond, Oxford 2011.