Poznámka 52

Podobně se nachází především v Hegelově Estetice výroky, že tragédie spěje ke klidnému smíření protichůdných sil. Viz G. W. F. Hegel, Estetika, II, str. 343–344. Zároveň se zde ale říká, že smíření má podobu transformace původně tragických protikladů do nové podoby. Viz např. tamt., str. 346.