Poznámka 54

Ve svých esejích obhajuje Hegelovu interpretaci tragédie M. Kundera, který dospívá k závěru, že zatímco antický člověk myslel v paradigmatu tragédie, v moderní době bylo toto paradigma nahrazeno morálním a moralizujícím světonázorem. Viz M. Kundera, Le Rideau, Paris 2005, str. 135–137.