Poznámka 56

J. W. Goethe, Faust, I. Díl tragédie, přel. O. Fischer, Praha 1973, str. 62. „Jsem duch, jenž stále popírá!/ A právem; neb co vzniká, vše,/ by zahynulo hodno je; proto by bylo líp, nic kdyby nevznikalo./ A ve všem tom, co u vás kdy se zvalo hříchem či zkázou, zkrátka zlem,/ tam já v pravém živlu jsem.“