Poznámka 79

Tato Hegelova kritika Fichtovy filosofie se objevuje napříč Hegelovým dílem. Je nicméně na místě uvést, že Fichte zároveň zdůrazňuje nutnost tzv. vnějšího nárazu (Anstoß), který je pasivně zakoušen. Avšak i koncepce tohoto nárazu byla předmětem Hegelovy soustavné kritiky.