Poznámka 2

Zároveň ale na rozdíl od Hejdánka poznamenejme, že takové povolání vyžaduje, aby měl člověk mohoucnost (dynamis) na takové výzvy odpovídat, aby měl mohoucnost stát se svobodným. Taková mohoucnost je, řečeno s Aristotelem, naší přirozeností (fysei).