Poznámka 46

Tamt., str. 153. Náš autor je k tomuto kroku zjevně motivován snahou učinit zjevování závislé nikoli na člověku, nýbrž právě a jen na světě. Proto je pro Barbarase příroda „sama v sobě fenomenální“ („phénoménale en elle-même“, Dynamique de la manifestation, str. 27).