Poznámka 8

Viz např. A. Portmann, Der Mensch – Ein Mängelwesen?, in: H. Keupp (vyd.), Lust an der Erkenntnis: der Mensch als soziales Wesen, München 1995, str. 97. Viz též A. Portmann, O fundamentální antropologii, in: K. Kleisner, Biologie ve službách zjevu. K teoreticko-biologickým myšlenkám Adolfa Portmanna, Praha – Červený Kostelec 2008, str. 71. Viz též Z. Kratochvíl, Filosofie živé přírody, Praha 1994, str. 167: „Člověk je přírodní bytost, která se vztahuje ke světu a ne pouze k nějakému okolí – a tím je člověk současně i tou přírodní bytostí, pro kterou je její přirozenost problematická.“