Poznámka 11

Viz k tomu rovněž H. Falkenfeld, Die Musik der Schlachten, Berlin 1918, str. 11 n. Později pojednává i P. L. Landsberg o smrti jako o „přítomné nepřítomnosti“. P. L. Landsberg, Zkušenost smrti, přel. L. Hejdánek – J. Sokol, Praha 1990, str. 123.