Poznámka 30

K tomu poznamenává Ricoeur: „Ve snu o nekonečné dlouhověkosti, jehož ozvuk najdeme i v Descartově díle, není žádná vnitřní absurdita. Co do své bytnosti nejsme smrtelní.“ P. Ricoeur, Filosofie vůle, I, přel. J. Čapek, 2001, str. 488–489.