Poznámka 44

Tomuto problému se nevěnuje jen ve spise Wahrheitsbegriff, ale rovněž v Selbstbewußtsein und Selbstbestimmung (str. 238–244), ovšem v obou spisech je téma smrti spíše podružné.