Poznámka 45

Sám Heidegger ve své stati Konec filosofie a úkol myšlení doznává, že ztotožnění ἀλήθεια jakožto neskrytosti s pravdou je zavádějící. M. Heidegger, Konec filosofie a úkol myšlení, přel I. Chvatík, Praha 1993, str. 29–31. Tugendhat je přesvědčen, že Heideggera k tomuto „doznání“ podnítil svou kritikou. Viz E. Tugendhat, Philosophische Aufsätze, Frankfurt a. M. 1992, str. 14–15.